Κρήσσα Γη Sauvignon Blanc
Ε.Α.Σ. Ηρακλείου

Κρήσσα Γη Sauvignon Blanc

Ξηρός Λευκός Οίνος.

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Sauvignon Blanc
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική