Cretan Gaea Sauvignon Blanc
Union of Agricultural Cooperatives of Iraklion

Cretan Gaea Sauvignon Blanc

Dry White Wine.

Colour White
Variety Sauvignon Blanc
Type Dry
Type(CO2) Quiet
Cultivation Type Conventional