Κρητικός Τοπικός Κόκκινος
Ε.Α.Σ. Ηρακλείου

Κρητικός Τοπικός Κόκκινος

Ξηρός Ερυθρός Οίνος.

Χρώμα Κρασιού Κόκκινο
Ποικιλία Κοτσιφάλι
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική