Ποικιλίες

Η Κρήτη φιλοξενεί τον πιο ιστορικό αμπελώνα της Ευρώπης, αν όχι όλου του κόσμου. Η παρουσία του και η ενεργός συμμετοχή του στην παραγωγική και κοινωνική ζωή του νησιού είναι συνεχής από τα πρώιμα μινωικά χρόνια έως σήμερα.
Κρητικές ποικιλίες