Κρητικός Τοπικός Λευκό
Ε.Α.Σ. Ηρακλείου

Κρητικός Τοπικός Λευκό

Ξηρός Λευκός Οίνος.

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Βηλάνα
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική