Οινοποιείο Κλάδος – Cretan Blend

Βηλάνα Θραψαθήρι ”Destelle”

Lumicino Θραψαθήρι Chardonnay

35o – 25o Λευκό

Λυραράκης Θραψαθήρι ”Αρμί”

Τοπλού Θραψαθήρι

Μελισσινός Λευκός Οίνος

Κρητικός Τοπικός Λευκός

Lato Ρετσίνα Μιχαλάκη

Le Manoir Λευκός Ημίξηρος Μιχαλάκη

Lato Λευκό Μιχαλάκη

Lato Λευκό Ημίγλυκο Μιχαλάκη

Κρασιά Τιτάκης Αμπελοφιλοσοφίες Του Νότου Λευκό

Ocean Θραψαθήρι

Ερωφίλη

Malvicino