Τοπλού Θραψαθήρι
Κτήμα Τοπλού Α.Ε.

Τοπλού Θραψαθήρι

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Θραψαθήρι
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Βιολογική