Klados Winery Cretan Blend

Vilana Thrapsathiri “Destelle”

Lumicino Thrapsathiri Chardonnay

35o – 25o White

Lyrarakis Thrapsathiri Armi

Melissinos White Wine

Vin De Crete Michalakis

Michalakis Estate Lato Retsina Dry

Michalakis Estate Le Manoir White Dry

Michalakis Estate Lato White Dry

Michalakis Estate Lato White Semi Sweet

Titakis Wines Vinosophies White

Ocean Thrapsathiri

Erofili White

Malvicino