Ημίγλυκος Λευκός Οίνος Chardonnay Πλυτό

”Κακό Πουλί” Sauvignon Blanc Ποικιλιακός Οίνος

Βιδιανό Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

Μεγάλος Βασιλιάς Μοσχάτο Σπίνας Ποικιλιακός Οίνος

Κτήμα Γαβαλά Βηλάνα

Κτήμα Γαβαλά Βιδιανό

Κτήμα Γαβαλά Φραγκόσπιτο Λευκό

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Λευκός

Χρυσαφίς Λευκός

Θαλασσοινός

Βιδιανό

Μοσχάτο Σπίνας

Πρωτολάκτης

Λύχνος Ντουράκη Λευκός (BIO)

Ριζίτης Ντουράκη Λευκός

Οινοποιείο Κλάδος – Μέγα Γεράκι

Οινοποιείο Κλάδος – Κόκκινη Φωλιά Sauvignon Blanc

Οινοποιείο Κλάδος – Cretan Blend

Οινοποιείο Κλάδος – Βιδιανό

Βηλάνα Θραψαθήρι ”Destelle”

Ονειρικόν Λευκό

Lumicino Θραψαθήρι Chardonnay

Διαμαντόπετρα Λευκή Προστατευόμενη Γεωγραφική Περιοχή Ένδειξη ”Κρήτη”

Prinos White Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ”Κρήτη”

Διαμαντάκης Βιδιανό Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ”Κρήτη”

Επίκεντρο

8η Τέχνη

Ανώσκελη Ανωφέρεια Λευκός Ξηρός

Ανώσκελη Άνω Πλαγιά Λευκός

Seistro Οινοποιείο Αγγελάκη