Επίκεντρο
Οινοποιείο Αφοί Σπ. Μαραγκάκη

Επίκεντρο

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Chardonnay
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική