8η Τέχνη
Οινοποιείο Αφοί Σπ. Μαραγκάκη

8η Τέχνη

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Βιδιανό
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική