Τοπλού Ροζέ
Κτήμα Τοπλού Α.Ε.

Τοπλού Ροζέ

Χρώμα Κρασιού Ροζέ
Ποικιλία Λιάτικο
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Βιολογική