Ηλιόγερμα
Οινοποιείο Αφοί Σπ. Μαραγκάκη

Ηλιόγερμα

Χρώμα Κρασιού Κόκκινο
Ποικιλία Syrah
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική