Kako Poyli White
Louloudis Winery

Kako Poyli White

Colour White
Variety Sauvignon Blanc
Type Dry
Type(CO2) Quiet
Cultivation Type Conventional