Turtle Red

Rizitis Red Douraki

Kudos Grenache Rouge Douraki

Αnoskeli Ano Plagia Red

Anoskeli Ano Plagia Pink

Nostos Blend Magnum

Nostos Grenache Magnum

Nostos Grenache

Nostos Blend

Nostos Alexandra’s

Νostos Pink

Idaia Gi Grenache Rouge Liatiko

Karavitakis Terra Bianca Red

Karavitakis Cretan Local Red

Karavitakis Lithos Red

Karavitakis Ampelonas Red

Elia Karavitakis

Psithiros Roze

Mareta Rose