Μεράστρι Λευκό
Κτήμα Μιχαλάκη

Μεράστρι Λευκό

Χρυσοκίτρινο χρώμα, λουλούδια, μοσχάτα και εσπεριδοειδή. Σώμα λιπαρό με ισορροπημένη οξύτητα, νευρικό και με άρωμα στόματος

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Malvasia Aromatica
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος
Τύπος Καλιέργειας Συμβατική