Λυραράκης Βηλάνα ”Πυροβολικές”
Λυραράκης – ΓΕΑ ΑΕ

Λυραράκης Βηλάνα ”Πυροβολικές”

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Βηλάνα
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος