Εδώ Λευκό
Διγενάκης Κρασιά

Εδώ Λευκό

Περιοχή Παραγωγής : Αμπ/κή ζώνη πεζών
Ποικιλίες : Βηλάνα, Ασύρτικο

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Ασύρτικο
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος