Εδώ Ερυθρό
Διγενάκης Κρασιά

Εδώ Ερυθρό

Ποικιλίες : Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι

Χρώμα Κρασιού Κόκκινο
Ποικιλία Κοτσιφάλι
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος