Ημίγλυκος Λευκός Οίνος Chardonnay Πλυτό

Χρυσαφίς Λευκός

Θαλασσοινός

Lumicino Θραψαθήρι Chardonnay

Prinos White Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ”Κρήτη”

Επίκεντρο

Φανταξομέτοχο

Τοπλού Chardonnay

Chardonnay Κτήμα Μιχαλάκη

Κτήμα Μιχαλάκη Λευκός Gold Cuvée

Κρασιά Τιτάκη Vin De Crete Λευκό

Chardonnay Λευκός Ξηρός Οίνος

Αερικό Λευκό

Karavitakis Terra Bianca White

Καραβιτάκης Αμπελώνας Λευκός

Karavitakis Chardonnay

Enstikto Λευκό