ΝΕΑ

Χρήση Μη Επιτρεπόμενων Εντομοκτόνων Για Την Ευδεμίδα

Το δίκτυο οινοποιών νομού Ηρακλείου ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για τα παρακάτω:

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτόνων) στην καλλιέργεια της αμπελου για την καταπολέμηση της ευδεμίδας.

Ένα τέτοιο εντομοκτόνο είναι π.χ το ΡΟΓΚΟΡ με δραστικη ουσια το dimethoate, του οποίου η χρήση ενώ επιτρέπεται στην καλλιέργεια της ελιάς , απαγορεύεται αυστηρά στα αμπέλια.

Ενημερώνομε τους αμπελοκαλλιεργητές ότι από σήμερα όλα τα οινοποιεία που ανήκουν στο δίκτυο ξεκινούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα αμπέλια των περιοχών που δραστηριοποιείται το κάθε οινοποιείο.

Τα δείγματα θα αναλύονται σε πιστοποιημένο εργαστήριο και τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται σε όλα τα οινοποιεία του δικτύου ώστε να διακόπτουν τη συνεργασία με τους αμπελουργούς οι οποίοι παρανομούν.

Περισσότερα Νέα