ΝΕΑ

Ημερίδα “Κλιματική κρίση και Βιωσιμότητα του Αμπελοοινικού τομέα” – Μία αποτίμηση

Η ημερίδα “Κλιματική κρίση και Βιωσιμότητα του Αμπελοοινικού τομέα” έδωσε το στίγμα της και εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο διοργανώθηκε. Παρουσιάστηκαν δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης και συζητήθηκαν οι πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης κάποιων θεμάτων. Συγχρόνως, τέθηκαν και ειδικότερα θέματα όπως αυτά των πιστοποιήσεων και του ανθρακικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κρητική αμπελουργία και την βιωσιμότητά της. Επιστήμονες και εμπειρογνώμονες από τον Καναδά, τη Γαλλία, τις Βρυξέλλες, την Ιταλία, τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, βρέθηκαν στο νησί και έθεσαν τα σοβαρά ζητήματα της κλιματικής κρίσης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και ο κλάδος εν γένει, έχει συνειδητοποιήσει τις προκλήσεις και τις απειλές που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και για αυτό τον λόγο έχουν ήδη καταγραφεί και μελετηθεί πιθανά μελλοντικά σενάρια μιας τέτοιας εξέλιξης, απέναντι στα οποία προτείνονται πλέον συγκεκριμένα εργαλεία, μέθοδοι και στρατηγικές αντιμετώπισης.

Όπως αναφέρθηκε και στο κομμάτι της Κρήτης, τόσο η  Περιφέρεια Κρήτης όσο και ο Οινοποιητικός κλάδος, σε συνεργασία πάντα με τους υπόλοιπους εθνικούς φορείς, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες να διασωθεί η ταυτότητα του κρητικού αμπελώνα, αλλά και να βελτιστοποιηθούν οι τρόποι καλλιέργειάς του. Η ισχυρή ταυτότητα του κρητικού κρασιού και η δυνατότητα παρουσίας του σε μια πιο διευρυμένη αγορά, θα αποτελέσει την προϋπόθεση για να μείνει ζωντανή η αμπελοκαλλιέργεια στο νησί.

Όλα αυτά τα δεδομένα μας εξασφαλίζουν την μελλοντική ανάπτυξη του κρητικού αμπελώνα, καθώς η ημερίδα είχε χαρακτήρα ενημέρωσης και πρόληψης.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

Βρείτε παρακάτω το ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ TV και της δημοσιογράφου Γεωργία Μακάκη:

Ραδιοφωνική παρέμβαση στο ΣΚΑΙ Κρήτης στην δημοσιογράφο Ελένη Βακεθιανάκη

Περισσότερα Νέα