ΜΙΝΩΣ Τοπικός Κρητικός Λευκός
ΜΙΝΩΣ Κρασιά Κρήτης ΑΕ – Οινοποιείο Μηλιαράκη

ΜΙΝΩΣ Τοπικός Κρητικός Λευκός

Η κλασσική ετικέτα του Οινοποιείου που συνοδεύει το καθημερινό σας τραπέζι με το προιόν της κρητικής γης.

Aπό παραδοσιακές κρητικές ποικιλίες λευκών σταφυλιών με εντονότερη την παρουσία της βιλάνας και σε μικρότερα ποσοστά το θραψαθήρι. Xρώμα ανοικτό κίτρινο, αρώματα κίτρινων φρούτων και εσπεριδοειδών, γεύση ισορροπημένη, αρωματική επίγευση.Tα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες του Nομού Hρακλείου εντός και εκτός της ζώνης Πεζών με στρεμματικές αποδόσεις γύρω στα 1300 κιλά. H ζύμωση του απολασπωμένου μούστου γίνεται σε σταθερή θερμοκρασία 18oC και εμφιαλώνεται στην αρχή κάθε έτους

Χρώμα Κρασιού Λευκό
Ποικιλία Βηλάνα
Τύπος Κρασιού Ξηρός
Τύπος Κρασιού (CO2) Ήσυχος