Καραβιτάκης Κρητικός Τοπικός Λευκός

Karavitakis Λίθος Λευκός