Χελώνα Ερυθρό

Καραβιτάκης Ελιά Refosco

Κακό Πουλί Merlot Syrah Ποικιλιακός Οίνος

Διθύραμβος Λιάτικο Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

”Κακό Πουλί” Sauvignon Blanc Ποικιλιακός Οίνος

Βιδιανό Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

Μεγάλος Βασιλιάς Μοσχάτο Σπίνας Ποικιλιακός Οίνος

Κτήμα Γαβαλά Ώριμος Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Φραγκόσπιτο Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Μοναχικός Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Syrah Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Katostrati Magnum (ΒΙΟ)

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Ροζέ

Κτήμα Γαβαλά Βηλάνα

Κτήμα Γαβαλά Βιδιανό

Κτήμα Γαβαλά Φραγκόσπιτο Λευκό

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Λευκός

Ιχνιλάτης Syrah Κοτσιφάλι

Κόκκινα Χώματα Cabernet Κοτσιφάλι

Χρυσαφίς Eρυθρός

Χρυσαφίς Λευκός

Θαλασσοινός

Βιδιανό

Μοσχάτο Σπίνας

Πρωτολάκτης

Kudos Syrah Ντουράκη

Ριζίτης Ντουράκη Ερυθρός

Kudos Carignan Douraki

Λύχνος Ντουράκη Ερυθρός (BIO)