Χελώνα Ερυθρό

Καραβιτάκης Ελιά Refosco

Ημίγλυκος Ερυθρός Οίνος Syrah Λιάτικο Ποικιλιακός Οίνος

Κακό Πουλί Merlot Syrah Ποικιλιακός Οίνος

Διθύραμβος Λιάτικο Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

Ημίγλυκος Λευκός Οίνος Chardonnay Πλυτό

”Κακό Πουλί” Sauvignon Blanc Ποικιλιακός Οίνος

Βιδιανό Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

Μεγάλος Βασιλιάς Μοσχάτο Σπίνας Ποικιλιακός Οίνος

Κτήμα Γαβαλά Ώριμος Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Φραγκόσπιτο Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Μοναχικός Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Syrah Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Ερυθρός

Κτήμα Γαβαλά Katostrati Magnum (ΒΙΟ)

Κτήμα Γαβαλά ΑΝ Ημίξερος Ροζέ Οίνος

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Ροζέ

Κτήμα Γαβαλά Βηλάνα

Κτήμα Γαβαλά Βιδιανό

Κτήμα Γαβαλά Φραγκόσπιτο Λευκό

Κτήμα Γαβαλά Έφηβος Λευκός

Ιχνιλάτης Syrah Κοτσιφάλι

Κόκκινα Χώματα Cabernet Κοτσιφάλι

Χρυσαφίς Eρυθρός

Χρυσαφίς Ροζέ

Χρυσαφίς Λευκός

Θαλασσοινός

Βιδιανό

Μοσχάτο Σπίνας

Πρωτολάκτης