ΝΕΑ

Το Wines of Crete Στο Letterkenny Της Ιρλανδίας Για Το Συνέδριο Έναρξης Του Έργου NICHE

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Letterkenny της Ιρλανδίας το συνέδριο έναρξης του ευρωπαϊκού διαπεριφερειακού έργου NICHE, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

The Colab, LYIT.

Εκτός της Περιφέρειας Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν επίσης εταίροι από τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, την Εσθονία και την Πολωνία.

Το συνέδριο ακολούθησε η προγραμματισμένη συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) του έργου με εκπροσώπους των 7 εταίρων από τα ισάριθμα κράτη- μέλη της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε παράλληλη διαπεριφερειακή συνάντηση μεταξύ μελών των Ομάδων Ενδιαφερόμενων Φορέων (Stakeholders), που έχει συστήσει ο κάθε εταίρος στην περιοχή του, ειδικά για το έργο.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε ενδιαφέρουσες υποδομές και επιτυχημένες πρακτικές της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Donegal, και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Πατάτας του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας της Ιρλανδίας καθώς και σε μια πρότυπη μονάδα επεξεργασίας ψαριού.

Οι εταίροι του NICHE, προερχόμενοι από περιοχές της Ευρώπης, όπου η διατροφή έχει αναγνωριστεί ως τομέας – κλειδί, στοχεύουν στην αποτελεσματική προώθηση πολιτικών έτσι ώστε να εφαρμοστούν δράσεις έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων της περιοχής τους.

Kλειδί για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αποτελέσει η δημιουργία ανοιχτών καινοτόμων οικοσυστήματων σε περιφερειακό και διαπεριφερεικό επίπεδο, που θα φέρουν σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνολογίας και γνώσης που θα μεταφραστεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα οικοσυστήματα αυτά θα διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωσή του έργου, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεχίσουν να επωφελούνται μέσω ενός αποτελεσματικού και παραγωγικού τρόπου συνεργασίας.

Ουσιαστικό μοχλό για την επιτυχία του έργου αναμένεται να αποτελέσει η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Κάθε εταίρος παρουσίαζει τις δικές του καλές τοπικές πρακτικές, ενώ στη συνέχεια θα κληθεί να επιλέξει μια ή έναν συνδυασμό περισσότερων καλών πρακτικών άλλων εταίρων, για να προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής του περιοχής.

Ως τοπικές καλές πρακτικές από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίαστηκαν η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης και το Δικτυο Οινοποιών Κρήτης.

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν η κ. Ευαγγελία Βροντάκη, συντονίστρια του έργου NICHE και η κ. Αλίκη Καρούσου, μέλος της Ομάδας Έργου.

Επίσης, από την Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων του NICHE για την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν ο κος Αρτέμης Σαϊτάκης, διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, ο κος Νίκος Μηλιαράκης, πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Ν. Ηρακλείου και η κα Αργυρώ Σταυρακάκη στέλεχος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο NICHE υλοποιείται στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG EUROPE και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

Περισσότερα Νέα