ΝΕΑ

Το Wines of Crete Στην 1η Συνάντηση Των Παραγωγών Του Δικτύου AREPO

Την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση και στήριξη των προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων, με στόχο την μεγαλύτερη στήριξη των παραγωγών-τοπικών οικονομιών, ζήτησε η πρόεδρος της ένωσης AREPO Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, μιλώντας στην 1η συνάντηση των παραγωγών του δικτύου, στην έδρα του consortium του Parmigianno Regianno στην Reggio Emilia της Περιφέρειας Emilia Romagna της Ιταλίας. Όπως είναι γνωστό η Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO που εξειδικεύεται στις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης και πληροφόρησης των εκπροσώπων των παραγωγών του δικτύου, καθιστώντας τους περισσότερο ενεργούς και συμμέτοχους στις διεργασίες της ένωσης, με στόχο την καταγραφή απόψεων και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή, των ευρωπαϊκών κανονισμών, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και ειδικότερα του Καν. 1151/2012 που εξειδικεύεται στις Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Στην έναρξη της συνάντησης η πρόεδρος της ένωσης AREPO κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ, έθεσε τους κατευθυντήριους άξονες της συζήτησης και ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες σε μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ παραγωγών και Περιφερειών, συμβάλλοντας στον κοινό σκοπό που είναι η προώθηση και αποτελεσματικότερη στήριξη των προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Ειδικότερα ανέφερε: «Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί το κοινό μας ενδιαφέρον για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις καθώς και τη μεγάλη σημασία που δίδουμε στους παραγωγούς μας. Είναι γεγονός ότι χωρίς ικανοποιητική παραγωγή κανένα προϊόν δεν μπορεί να έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Επομένως στόχος μας είναι να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παραγωγών να εμπλακούν στην παραγωγή όλων και περισσότερων βιώσιμων Γεωγραφικών Ενδείξεων, καθιστώντας τα προϊόντα αυτά γνωστά στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, συνδυάζοντας παράλληλα τις αυθεντικές γεύσεις και την παράδοση». Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην σημαντικότητα και τις δυναμικές που έχουν αναπτύξει οι αγορές σ΄όλο τον κόσμο, αποτελώντας τους οδηγούς στην εμπορική βιωσιμότητα των ΓΕ και στο έλλειμμα ενημέρωσης των καταναλωτών αφού ένας στους πέντε μόνο ευρωπαίους γνωρίζει για τις ΓΕ. Υποστήριξε την ανάγκη να επενδύσουμε στον τομέα της εκπαίδευσης και να ζητήσουμε τα απαιτούμενα κονδύλια, ξεκινώντας δράσεις διάχυσης από τις πρώτες ομάδες των καταναλωτών, τους αυριανούς καταναλωτές με εκστρατείες ενημέρωσης σ΄ όλη την Ευρώπη. Τέλος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας και της υποστήριξή όλων ως θεμέλιο στην υλοποίηση κοινών δράσεων μας καθώς επίσης και να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα και την αναγνωσιμότητα μας, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προς όφελος όλης της αλυσίδας παραγωγής των ΓΕ».

Ο αντιπρόεδρος της ένωσης AREPO κ. Bertinelli Nicola και πρόεδρος του Consortum του Parmigianno Regianno, του εμπορικότερου τυριού στον κόσμο, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί των ΓΕ την επόμενη περίοδο, τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν από τις διμερείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα εστίασε στη φήμη των προϊόντων, και στην σχέση που καλούνται να δημιουργήσουν με τον καταναλωτή, βασιζόμενη στην ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Laurent Gomez και η υπεύθυνη πολιτικής της ένωσης AREPO κα Giulia Scaglioni παρουσίασαν αναλυτικότερα τις εξελίξεις στη νέα ΚΓΠ (2021-2027), τις επιμέρους προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καν. 1151/2012, που εξειδικεύεται στις Γεωγραφικές ενδείξεις και βρίσκεται στη φάση προτάσεων αναθεώρησης, τις εξελίξεις στον Καν. 1144/2014 που αναφέρεται στην προώθηση των προϊόντων και τις προτάσεις της ένωσης AREPO για τον Καν. της βιολογικής γεωργίας.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των παραγωγών είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν στο έλλειμμα διαφάνειας των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τις διμερείς συμφωνίες από μέρους της επιτροπής, στην ανάγκη για κοινή προώθηση των Γεωγραφικών Ενδείξεων της ένωσης AREPO σε δράσεις προβολής ενώ ιδιαίτερα τονίστηκε από διαφορετικές πλευρές το έλλειμμα εκπαίδευσης τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών στην αναγνωσιμότητα των Γεωγραφικών Ενδείξεων και την πνευματική ιδιοκτησία των περιοχών που αυτές αντιπροσωπεύουν. Τέλος επεσήμαναν την ανάγκη για στήριξη της παραγωγικής αλυσίδας προκειμένου να υπάρχουν ικανές ποσότητες στην αγορά ενώ καθίσταται πλέον επιβεβλημένη η στήριξη των μεσαίων και μικρών παραγωγών ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγών από 15 διαφορετικές ευρωπαϊκές περιφέρειες της ένωσης AREPO, ενώ την Κρήτη εκπροσώπησε από την πλευρά των παραγωγών, ο πρόεδρος της ένωσης οινοποιών Κρήτης Νίκος Μηλιαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη εντατικοποίησης των επαφών μεταξύ των παραγωγών για ανταλλαγή απόψεων καθώς επίσης και τη σημαντικότητα της προστασίας και ενίσχυσης των παραγωγών των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε επίσης ο Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, Δ/ντής Κατάρτισης του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ο οποίος παρακολουθεί και στηρίζει τις δράσεις των ευρωπαϊκών δικτύων AREPO και EUROMONTANA.

Περισσότερα Νέα