ΝΕΑ

Το Wines of Crete Σε Ημερίδα Της Περιφέρειας Κρήτης Στις 18/12

Ημερίδα από την Περιφέρεια Κρήτης με θέμα «Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε Καινοτόμες Εφαρμογές και Τεχνολογίες Πληροφορικής(ΤΠΕ) στον τομέα του τουρισμού-πολιτισμού»

Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε Καινοτόμες Εφαρμογές και Τεχνολογίες Πληροφορικής(ΤΠΕ) στον τομέα του τουρισμού-πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης» οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9.30 στο ξενοδοχείο «Aquila Ατλαντίς» στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 ,η οποία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Στην παρούσα φάση η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει την εξειδίκευση των δράσεων των τομέων προτεραιότητας της στρατηγικής, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο των προσκλήσεων που θα εκδοθούν από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ,στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

Η εκδήλωση που αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στον τομέα του τουρισμού –πολιτισμού θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του υπάρχοντος δυναμικού ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, καθώς και στη δυνατότητα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού –πολιτισμού να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες αυτές με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα τουρισμού Μιχάλης Βαμιεδάκης .Οι παρουσιάσεις οι οποίες θα γίνουν θα αφορούν στις ενότητες :

Καινοτόμες εφαρμογές προβολής και διαχείρισης Μουσείων και επισκέψιμων χώρων, ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας της Κρήτης

Ψηφιακά εργαλεία προώθησης και προβολής ειδικών μορφών τουρισμού
Εφαρμογές ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του Τουρισμού
Ψηφιακή διαχείριση του BRAND NAME ΚΡΗΤΗ –Συστήματα διαχείρισης προορισμών τουριστικών περιοχών (Destination Marketing)
Δικτύωση –clustering στον τομέα : τουρισμός –πολιτισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.30 -10.30 :  Εισαγωγή
 • Χαιρετισμός Εντεταλμένου Περ. Συμβούλου για θέματα Τουρισμού κ. Μιχάλη Βαμιεδάκη
 • Η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS Crete)

Μ. Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

 • Η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης στον τομέα των τεχνολογιών /εφαρμογών ΤΠΕ στον τουρισμό –πολιτισμό της Περιφέρειας Κρήτης. Παρουσίαση δεδομένων της έρευνας πεδίου για την αποτύπωση της προσφοράς και ζήτησης τεχνολογιών ΤΠΕ

      Α. Τζωρτζακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αιγαίου Solutions Α.Ε.

 • Η εμπειρία της επιχειρηματικής ανακάλυψης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

       Βασίλης Πιτσινίγκος, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

10.30- 13.00 : Α΄  Μέρος Παρουσιάσεων-Στρογγυλό Τραπέζι
Παρουσιάσεις  :

α. τεχνολογιών ΤΠΕ που αναπτύσσουν ερευνητικά /ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης και εταιρείες πληροφορικής και δύνανται να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των τομέων  τουρισμού και  πολιτισμού.

β. διαπιστωμένων  αναγκών των  επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου για τεχνολογίες ΤΠΕ στους τομείς  τουρισμός και  πολιτισμός,

για τις παρακάτω βασικές  προτεραιότητες που θέτει η RISCRETE 

 

Προτεραιότητα  Α: Καινοτόμες εφαρμογές προβολής και διαχείρισης Μουσείων και επισκέψιμων  χώρων,  ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας της Κρήτης

 

 

 • Εφαρμογές και διαδραστικά συστήματα  στους  τομείς  Πολιτισμού –  Τουρισμού

Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής Παν/μιου Κρήτης, Δ/ντης ΙΠ/ΙTE

 • Εφαρμογές ψηφιακής προβολής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Στέλλα Μανδαλάκη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

 • Καινοτόμες εφαρμογές   ΤΠΕ ,προβολής και εμπειρίας για το ενυδρείο Κρήτης

Μιχάλης Παπαδάκης, Διευθυντής  Ενυδρείου Κρήτης

 • Εφαρμογές προβολής Πολιτισμού μέσω ψηφιακών εργαλείων και  τρισδιάστατες απεικονίσεις

Αθανάσιος Μαλάμος, Αν. καθ. ΤΕΙ Κρήτης

 

 

 • Υποδομή Εφαρμογών Τουρισμού/Πολιτισμού στη Παλιά Πόλη των Χανίων  – Τρισδιάστατη διαδραστική περιήγηση στα μνημεία των Χανίων”

           Σταύρος Χριστοδουλάκης, Ομ. Καθηγητής. /Πάνος Παρθένιος, Αν. καθ.,  Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 • Ανάδειξη της παλιάς πόλης των Χανίων  με εφαρμογές ΤΠΕ.

Σεβαστή Πολυχρονάκη –   Διευθύντρια   Προγραμ. Οργάνωσης  και Πληροφορικής  Δήμου Χανίων

 

Προτεραιότητα Β: Εφαρμογές ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του Τουρισμού

 

 • Συνδυαστικές δράσεις εξυπηρέτησης επιβατών (e– ticketingbooking engines)  και προβολής της Κρήτης  (augmented reality applications).

            Θανάσης Καλόγηρος, Revenue Manager εταιρείας Μινωικών Γραμμών

 • Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του Τουρισμού 

      Βernard Lecomte, Υπεύθυνος εταιρείας Multi Software 

 • Ολιστική προσέγγιση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης σε ότι αφορά τη παρουσίαση, τη προβολή και τη πώληση της με χρήση εφαρμογών διαδικτύου.

Μηνάς Λιαπάκης ,Υπεύθυνος εταιρείας  Eyewide  Digital marketing Agency

 • Ανάγκες εφαρμογών ΤΠΕ μίας μεγάλης Ξενοδοχειακής Αλυσίδας.

Ηλίας Κυριακάκης,  Μέλος Δ.Σ. Grecotel

 

Προτεραιότητα Γ: Ψηφιακά εργαλεία προώθησης και προβολής ειδικών μορφών τουρισμού

 

 • Τεχνολογικές εφαρμογές για την ανάπτυξη του Θεματικού  Τουρισμού

          Σπιταδάκης Βασίλης ,Υπεύθυνος εταιρείας MCBS Ι.Κ.Ε.  

 • Ο ρόλος του ΜΦΙΚ στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού: Χρήση ΤΠΕ στην ανάδειξη του περιβάλλοντος

Δρ.  Μιχάλης Προμπονάς, Συνεργάτης  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Παν. Κρήτης

 • Οινικός Τουρισμός και ΤΠΕ

           Νίκος Μηλιαράκης, Οινοποιός , Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Κρήτης

 • Μοντέλα προώθησης ecotourism  

           Γιώργος Τσακαλάκης,  Υπεύθυνος εταιρείας Wildnature Ecopark

 

 • Συζήτηση
 13.00- 14.00 : Διάλλειμα -Ελαφρύ γεύμα
14.00- 16.00 : Β΄  Μέρος Παρουσιάσεων-Στρογγυλό Τραπέζι
 

Παρουσιάσεις:

α. τεχνολογιών ΤΠΕ που αναπτύσσουν ερευνητικά /ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης και εταιρείες πληροφορικής και δύνανται να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των τομέων  τουρισμού και  πολιτισμού.

β. διαπιστωμένων  αναγκών των  επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου για τεχνολογίες ΤΠΕ στους τομείς  τουρισμός και  πολιτισμός,

για τις παρακάτω βασικές προτεραιότητες που θέτει η RISCRETE 

Προτεραιότητα Δ: Συστήματα διαχείρισης τουριστικών προορισμών με χρήση ΤΠΕ (Destination Marketing

 

 

 • Η αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ στην προβολή της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού

 Μιχάλης Βαμιεδάκης  ,Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για θέματα  Τουρισμού

 • Η επίδραση των ΤΠΕ στο rebranding των πόλεων

Κώστας Μοχιανάκης , Διευθυντής Προγραμ. Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου

 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και  διαχείριση προορισμών  μέσω ψηφιακών εργαλείων

Ιωάννης  Κοπανάκης, Αν. καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

 

Προτεραιότητα Ε: Δικτύωση –clustering στον  τομέα : τουρισμός –πολιτισμός

 

 

 • Δημιουργία  δικτύου επιχειρήσεων από τους κλάδους  τουρισμός υπαίθρου –αγροδιατροφή – τέχνη και πολιτισμός: Ψηφιακή συνεργατική πλατφόρμα για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την παροχή ολοκληρωμένων και προσωποποιημένων τουριστικών εμπειριών.

Κωνσταντίνος Μανασάκης, Επ. καθηγητής Παν/μιου Κρήτης

 • Συνέργειες και δικτύωση των επιχειρήσεων του Τουρισμού της Κρήτης

Κορίνα Μηλιαράκη ,Πρόεδρος Ένωσης Τουρισμού Υπαίθρου και Αγροτουρισμού Κρήτης

 • Δίκτυα και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τουρισμό: Αναγκαιότητα και διεθνής εμπειρία

Αρτέμης Σαϊτάκης , Διευθυντής Επιστημονικού   Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης

Συζήτηση

 

 

16.00 -16.30   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Περισσότερα Νέα