ΝΕΑ

Πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εστίασης – της Περιφέρειας Κρήτης, για τον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφή

Πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εστίασης – της Περιφέρειας Κρήτης, για τον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφή

Η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εστίασης (Focus Group) για τον τομέα της Βιώσιμης Αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία τουΠεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) Κώστα Στεφανίδη.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) και του Παρατηρητήριου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΙΒΟ) της Περιφέρειας Κρήτης με το Περιφερειακό Συμβούλιο  Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ – Κρήτης), με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων τηςεπιχειρηματικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκήςκοινότητας, που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, ώστε να διαμορφωθούν οι κατευθύνσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών, κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Από την επιχειρηματική κοινότητασυμμετείχαν οι κ.κ. Χαλκιαδάκη Χριστίνα «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ», Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙΚΡΗΤΗΣ AE/ΑΒΕΑ ΑΒΕ»,Λεράκης Μανώλης «AVOEL ΙΚΕ»,  Μηλιαράκης Νίκος «Δίκτυο οινοποιών «Wines of Crete», ΣαρικλάκηςΕμμανουήλ «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ», Στεφανάκης Αλέκος «ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕ», Φραγκάκης Γιάννης «ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ ΑΕ».

Από τηνερευνητική/ακαδημαϊκήκοινότητα έλαβαν μέρος οι κ.κ. Ντούλης Ανδρέας «ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ», Μυλωνάς Κώστας «ΕΛΚΕΘΕ», Φραγκιαδάκης Γιώργος «ΕΛΜΕΠΑ».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην κρίσιμη παγκόσμια οικονομική συγκυρία και στην αναγκαιότητα της ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη, με αιχμή του δόρατος τον τομέα της Αγροδιατροφής, μέσα από την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πόρων και τις συνέργειες, οι οποίες προσφέρουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Βιώσιμη Αγροδιατροφή, προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγικών φορέων και των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, προκειμένου από κοινούνα εισάγουμε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που προωθούν τη βιώσιμη αγροδιατροφή με την αποτελεσματική χρήση των πόρων για την ταχεία προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,να προωθούμε τη στροφή προς την ποιοτικήαγροτική παραγωγή και στα επώνυμα προϊόντα μέσα από την τυποποίηση και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης.Επίσης, να εντείνουμε την προσπάθεια για την περαιτέρω ανάδειξη της κρητικής διατροφής και γαστρονομίας μέσα από τη διασύνδεσή της με τον τουρισμό.»

Κατά τις εργασίες της ομάδας, συζητήθηκαν διάφορα σχετικά θέματα, για τα οποία οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την σημαντική εμπειρία και τις απόψεις τους και διαπιστώθηκαν θέματα που πρέπει να εξετασθούν ειδικότερα. Οι εργασίες της ομάδας θα συνεχιστούν, με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τη έρευνα και γνώση, για τη δημιουργία καινοτομιών και αλυσίδων παραγωγής αυξημένης προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητήριου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΙΒΟ) .

Την συζήτηση συντόνισαν οι κ.κ. Δασκαλάκη Χρυσή-Αν. Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Καθαράκης Μιχάλης-Διαχειριστής του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής ΙΚΕ και αντιπρόεδρος του ΠΣΕΚ-Κ.

Επίσης από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν οι κ.κ. Τζεδάκης Σταύρος-Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης, Ζηδιανάκης Γιάννης-Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και τα στελέχη της ΔΑΠΟΕ.

 

Περισσότερα Νέα