ΝΕΑ

Πρωτος Διαγωνισμός Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας «VitiVini LAB»

Διοργανώνεται ο πρώτος διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «VitiVini LAB», που αφορά αποκλειστικά τον αμπελοοινικό τομέα και διοργανώνεται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) με την υποστήριξη της Aephoria.net.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού Καινοτομίας VitiVini LAB είναι:

– Η μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας από τα εργαστήρια στα αμπέλια, στα οινοποιεία και στις αγορές.

– Η σύνδεση του αμπελοοινικού τομέα με τις νέες τεχνολογικές και ψηφιακές εφαρμογές (όπως είναι η αμπελουργία ακριβείας, η χρήση μαζικών δεδομένων και η καθαρή ενέργεια, που επιτρέπουν την αποδοτική χρήση των πόρων, ενισχύοντας την περιβαλλοντικά και κλιματολογικά έξυπνη γεωργία).

– Η τόνωση της ποιοτικής απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων στον τομέα.

– Η ανάπτυξη νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

– Η διάδοση και η ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στον αμπελοοινικό τομέα.

– Η ενίσχυση του brand του ελληνικού οίνου και της εξωστρέφειάς του.

– Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του οίνου και των λοιπών προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

– Η ανάδειξη της σχέσης οίνου και ελληνικού πολιτισμού.

– Η ενίσχυση και διάδοση του αμπελοοινικού τουρισμού.

Στο διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ομάδες αυτών, υποβάλλοντας καινοτόμες ιδέες σχετικές με τον αμπελοοινικό τομέα.

Εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή – Advisory Committee, θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές και θα εκπαιδεύσουν τις ομάδες που θα διακριθούν για την είσοδό τους στον επιχειρηματικό στίβο.

Οι συμμετέχοντες που θα διακριθούν θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επώασης VitiVini LAB, λαμβάνοντας επαγγελματική κατάρτιση, εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη στην υλοποίηση της ιδέας τους, καθώς και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες διασύνδεσης και στις εκδηλώσεις του VitiVini LAB, που θα τους φέρουν σε επαφή με το ευρύτερο οικοσύστημα του αμπελοοινικού τομέα, το οποίο υποστηρίζει και προωθεί τον διαγωνισμό VitiVini LAB και αποτελείται από δημόσιους, ιδιωτικούς, ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στη διεύθυνση www.vitivinilab.com

Περισσότερα Νέα