ΝΕΑ

«Πέρα από τη γευστική δοκιμή: Ο οινοτουρισμός με μια ολιστική ματιά» Εκπαιδευτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού

«Πέρα από τη γευστική δοκιμή: Ο οινοτουρισμός με μια ολιστική ματιά» Εκπαιδευτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού

Δελτίο Τύπου του ΕΛΜΠΕΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια ο Οινοτουρισμός προσελκύει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας ως διεπιστημονικό πεδίο που απαιτεί πολύπλευρες και ολιστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αναγνωρίζοντας την παραπάνω αναγκαιότητα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ και το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνδιοργάνωσαν μια εκπαιδευτική ημερίδα το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού. Η εκδήλωση, η οποία υποστηρίχθηκε από το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης και φιλοξενήθηκε στο Οινοποιείο Αλεξάκη, απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του ΕΛΜΕΠΑ με τις εξής φιλοδοξίες:

  • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κατανοήσουν το εννοιολογικό περιεχόμενο, τη φιλοσοφία και τις επιμέρους διαστάσεις του Οινοτουρισμού, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την αναπτυξιακή πρακτική.  
  • Να αναδείξει τη σημασία της δικτύωσης και των συνεργειών για την οινοτουριστική ανάπτυξη ενός προορισμού.
  • Να αποτυπώσει ανάγκες του κλάδου, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν ερευνητικές προτεραιότητες.
  • Να δημιουργήσει ένα δίκτυο διαλόγου μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και όλων των βασικών δρώντων στην αλυσίδα αξίας του Οινοτουρισμού. Να αποτελέσει την αφετηρία για την ανάληψη κοινών δράσεων, οι οποίες θα αποσκοπούν στην προώθηση του οινοτουριστικού terroir της Κρήτης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Δρ. Γιώργος Ξανθός. Εκτός από τις εισηγήσεις των ακαδημαϊκών συνεργατών, η ημερίδα πλαισιώθηκε από ομιλίες εκπροσώπων του αμπελοοινικού και του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της αλυσίδας αξίας του Οινοτουρισμού. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση που ακολούθησε, κατά την οποία διατυπώθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τη σύνδεση του Οινοτουρισμού με την αειφορία, τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική κρίση, αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας.

 

Περισσότερα Νέα