ΝΕΑ

«Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις Ως Πνευματική Ιδιοκτησία Της Ε.Ε. Και Η Συμβολή Τους Στην Ανάπτυξη Των Περιφερειών»

Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Ε. και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των Περιφερειών».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη) από τις 09:00-16:00.

Πρόγραμμα συνεδρίου

9:00 | Εγγραφή

09:30 | Χαιρετισμοί

-Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

-Εκπρόσωποι της Κεντρικής και Περιφερειακής Κυβέρνησης

-Ευρωβουλευτής Paolo De Castro, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Παρέμβαση μέσω βίντεο

10:00-11:00 | συνεδρία 1: η συνεισφορά των γεωγραφικών ενδείξεων στην περιφερειακή ανάπτυξη

-Συντονιστής: κος Laurent Gomez, Γενικός Γραμματέας της AREPO (Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης)

-Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Πρόεδρος της AREPO

Η συμβολή των γεωγραφικών ενδείξεων στην ανάπτυξη της υπαίθρου

-Simona Caselli, περιφερειακή Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Emilia-Romagna & Πρόεδρος του AREFLH

Οι γεωγραφικές ενδείξεις και η ανάπτυξη της περιοχής Emilia-Romagna

-Κατερίνα Ζωγράφου, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τα ποιοτικά προϊόντα (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ως τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς και μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

-Christian Teulade, εκπρόσωπος των παραγωγών γαλλικών προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, μόνιμος εκπρόσωπος του INAO (Εθνικό Ινστιτούτο για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης της Γαλλίας) και πρόεδρος του ΠΟΠ Ελιά και Ελαιόλαδο Νιμ (DOP Huile d’olive de Nîmes)

Οι γεωγραφικές ενδείξεις και η αγροτική ανάπτυξη, το παράδειγμα της ελιάς και του ελαιολάδου της Νιόν (Nyons)

-Δρ Κωνσταντίνος Μάττας, Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκκίνηση της μηχανής της τοπικής ανάπτυξης… η περίπτωση των ΠΟΠ

11:10-12:20 | συνεδρία 2: ο ρόλος της καινοτομίας στην προώθηση των γεωγραφικών ενδείξεων

-Συντονιστής: Πίτερης Χαράλαμπος- Νικόλαος, Περιφέρεια Κρήτης & AREPO

-Δρ. Αλέξανδρος Στεφανάκης, Κτηνίατρος, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παράρτημα Κρήτης

Προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων: ένας συνδυασμός παράδοσης, ταυτότητας και τοπικότητας. Η αναγκαιότητα της καινοτομίας στην προώθηση.

-Δρ Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης

Καινοτομία στα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων: Η περίπτωση του Πευκοθυμαρόμελου Κρήτης.

-Δρ Δημήτριος Καφετζόπουλος, Διευθυντής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)

Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως ένα νέο σύστημα πρόκλησης της πνευματικής ιδιοκτησίας και σύγχρονες βιοτεχνολογίες ως εργαλεία καινοτομίας, ιχνηλασιμότητας και επιτήρησης.

-Ζαχαρίας Διαμαντάκης, Εκπρόσωπος της Ένωσης Κρασιών Κρήτης

-Κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ, τρόποι εξέλιξης της παράδοσης

12:20-13:30 | συνεδρία 3: πολιτική ποιότητας της ευρωπαϊκής ένωσης

-Συντονιστής: Δρ. Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης

-Chiara Bolner, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συντονίστρια Τομέα, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.3 – “Γεωγραφικές Ενδείξεις”.

Γεωγραφικές ενδείξεις, πού βαίνουμε;

-Γεώργιος Μαθιουδάκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συντονιστής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΤ.1 – “Σύλληψη και συνέπεια της αγροτικής ανάπτυξης”

Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για Κοινοτικά, Εθνικά και Εθελοντικά Σχέδια Ποιότητας – Πρώτη Συμμετοχή και Προώθηση.

-Βαρβάρα Μπεκτασιάδου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπεύθυνη Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.1 “Εξωτερική πολιτική επικοινωνίας και προώθησης”

Η πολιτική προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Laurent Gomez, Γενικός Γραμματέας της AREPO

Η πολιτική της ΕΕ μετά το 2020 και οι δράσεις της AREPO

13: 30-14: 30 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:30-15:40 | συνεδρία 4: Η πνευματική ιδιοκτησία της ευρωπαϊκής ένωσης και ΟΙ γεωγραφικΕΣ ενδείξεΕΙΣ

-Συντονιστής: Δρ Μάττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

-Florence Rojal, ανώτερη νομική υπηρεσία, WIPO (Παγκόσμιος οργανισμός πνευματικής ιδιοκτησίας)

Διεθνής προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, στο πλαίσιο του συστήματος της Λισαβόνας, το οποίο διαχειρίζεται ο WIPO.

-Virginia Melgar, μέλος του πέμπτου Τμήματος Προσφυγών της EUIPO και πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Εμπορικά σήματα και γεωγραφικές ενδείξεις: παραδείγματα της νομολογίας

-Claude Vermot-Desroches, Πρόεδρος του orIGin (Οργανισμός για ένα δίκτυο διεθνών γεωγραφικών ενδείξεων) και Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής επιτροπής διαχείρισης του Comté (Comité Interprofessionel du Comté)

Ο ρόλος του orIGin στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Εμμανουήλ Φραγκάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Κρητικών Ελαιολάδων

Η πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕ και οι γεωγραφικές ενδείξεις

-Σοφία Μανανά, Προϊσταμένη Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γεωγραφικές Ενδείξεις – Η ελληνική εμπειρία

15:40 – 16:00 | ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Πρόεδρος της AREPO

Στις εργασίες του συνεδρίου θα γίνεται ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και ιταλικά.

Περισσότερα Νέα