ΝΕΑ

Έγκριση νέου χρηματοδοτικού προγράμματος

Εγκρίθηκε και υπογράφηκε η σύμβαση του project που είχε καταθέσει το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου πριν από 18 μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 Interreg IV.

Το ΔΟΝΗ μαζί με ακόμη τρεις εταίρους (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους) ξεκινάει τον Ιούλιο του 2011 την υλοποίησή του σε βάθος 24 μηνών, έχοντας κεντρικό άξονα το θέμα: «Κρήτη-Κύπρος, Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός». Στο πλαίσιο αυτού του project, το ΔΟΝΗ προγραμματίζει δύο οινογαστρονομικές εκθέσεις, την προμήθεια σημαντικού ευέλικτου εκθεσιακού εξοπλισμού, την περαιτέρω σήμανση των οινοτουριστικών διαδρομών, την εκπαίδευση των μελών του Δικτύου σε επίπεδο οινογαστρονομικής προώθησης και, τέλος, προβλέπεται η πρόσκληση δημοσιογράφων και αγοραστών στο νησί, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία των δράσεων του Δικτύου, αλλά και τη γνωριμία με τα προϊόντα του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 170.000 € και χρηματοδοτείται 100% από κοινοτικά κονδύλια.

Περισσότερα Νέα