ΝΕΑ

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα Για Τα Αποτελέσματα Του Προγράμματος “Closeviva” Για Την Μελέτη Των Ποικιλιών Της Κρήτης, Την Τετάρτη, 07/07/2021 Και Ώρα 18:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού – CloSeViVa» και κωδικό MIS 5032812, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την πορεία του προγράμματος και τα πρώτα αποτελέσματα που αφορουν τις ποικιλίες της Κρήτης.

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω zoom την Τετάρτη, 07/07/2021 και ώρα 18:30.

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τα στοιχεία σύνδεσης της πλατφόρμας zoom:
Topic: Ημερίδα Closeviva
Time: Jul 7, 2021 06:30 PM Athens
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92232319441?pwd=OHN6cU1MZTBPRGgzeUxJbE9lWFF1dz09

Meeting ID: 922 3231 9441
Passcode: 113890
One tap mobile
+302311180599,,92232319441#,,,,*113890# Greece
+302111984488,,92232319441#,,,,*113890# Greece

Dial by your location
+30 231 118 0599 Greece
+30 211 198 4488 Greece
Meeting ID: 922 3231 9441
Passcode: 113890
Find your local number: https://zoom.us/u/adqMfMC3Qk

Η συμμετοχή σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Περισσότερα Νέα