ΝΕΑ

3η Συνάντηση Των Εταίρων Στα Πλαίσια Του Ερευνητικού Προγράμματος «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης Και Κλωνικής Επιλογής Των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου Και Ανάδειξης Του Γενετικού Υλικού-CloSeViVa»

Πρόγραμμα συνάντησης

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

13.00 Προσέλευση συμμετεχόντων

13.15 Καλωσόρισμα (Καθ. Νικόλαος Νικολάου, Συντονιστής Έργου, ΑΠΘ, Καθ. Νικόλαος Κατής, Πρόεδρος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)

13.45 Παρουσίαση της Οικονομικής Διαχείρισης του έργου CloSeViVa και Τροποποιήσεων (Συντονιστής)

Παρουσίαση των Ενοτήτων Εργασίας και Πρόοδος Υλοποίησης:

14.15 ΕΕ1: Εγκατάσταση υποδομών

14.45 ΕΕ2: Φαινοτυπικός και γενετικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων ποικιλιών

15.15 EE3: Επιλογή κλώνων

15.45 ΕΕ4: Γενωμικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων Ελληνικών ποικιλιών

16.15 ΕΕ5: Δημιουργία εργαλείων προώθησης των αποτελεσμάτων

16.45 EE6: Συμμετοχή και οργάνωση θεματικών εκθέσεων και δράσεων δημοσιότητας

17.15 Ανάλυση Παραδοτέων και Χρονοδιαγράμματος, Μελλοντικές Δράσεις, Συντονισμός, Επικοινωνία, Διαχείριση έργου

17.45 Σύνοψη αποτελεσμάτων συνάντησης, Νικόλαος Νικολάου

18.00 Τέλος της Συνάντησης

Τόπος και μέρος συνάντησης: ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Κεντρική Υπηρεσία, Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα – Αίθουσα Συνεδριάσεων

Περισσότερα Νέα