ΚΑΡΙΕΡΑ

Το Οινοποιείο Κλάδος στην Σκεπαστή Ρεθύμνου, αναζητά συνεργάτες για τον επισκέψιμο χώρο του οινοποιείου και για την παραγωγή.

Το Οινοποιείο Κλάδος στην Σκεπαστή Ρεθύμνου, αναζητά συνεργάτες για τον επισκέψιμο χώρο του οινοποιείου και για την παραγωγή.

Το Οινοποιείο Κλάδος στην Σκεπαστή Ρεθύμνου, αναζητά συνεργάτες για τον επισκέψιμο χώρο του οινοποιείου και για την παραγωγή.

Για τον επισκέψιμο χώρο:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άνεση στην επικοινωνία – ευχάριστη προσωπικότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο
 • Προυπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί επιπλέον
 • Ομαδικότητα / αντίληψη

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση και ενδιαφέρον για το κρασί – παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Για την παραγωγή:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

 • Εργατικότητα / ομαδικότητα
 • Αντίληψη
 • Δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο
 • Θα εκτιμηθούν πτυχίο οινολογίας – γεωπονίας και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση