Γιατί ο ΕΦΚ βλάπτει σοβαρά το κρασί μας

-κατ'αρχήν γιατί επιβαρύνει κατά 0,20 €/lt το κρασί ανεξαρτήτως αξίας κρασιού,

-επιβάλλονται πρόσθετες κρατήσεις, συν ΦΠΑ επί του ΕΦΚ που φτάνουν τα 0,05 €/lt.

-Δεσμεύεται χρηματικό ποσό εν είδει εγγύησης προς τα τελωνεία ύψους 1000€/100 τόνους, εναλλακτικά ο οινοποιός πρέπει να πληρώσει όλο τον φόρο που αναλογεί στα αποθέματά του εφάπαξ

(για όσους παράγουν λιγότερο από 100 τόνους ετησίως)

-υποχρεωτική συνεργασία με εκτελωνιστή  και βοηθό λογιστή, για όσους υποχρεούνται πλέον να διατηρούν φορολογική αποθήκη, άρα νέο κόστος

-Υποχρέωση δημιουργίας νέων υποδομών στα οινοποιεία (κάμερες, περιφράξεις,στέγαστρα) με καινούργια κόστη για την διασφάλιση των συμφερόντων του τελωνείου,

 -Αδυναμία συμψηφισμού εξόδων και ΦΠΑ για τα έξοδα που δεν δέχεται το τελωνείο σαν αμιγώς του κρασιού, π.χ αγορά παγίων

 -υπαγωγή στο τελωνείο = ποινικό δίκαιο για κάθε παρατυπία , παρατυπία = λαθρεμπορία

 - πολύ μικρότερη ευελιξία σε ρυθμίσεις κλπ που ισχύουν για τις υπόλοιπες ελληνικές επιχειρήσεις.

 -Αυξημένο κίνητρο παραεμπορίου - ελέγξτε αυτό που σας σερβίρουν!

 -Αδυναμία επιστροφής φόρων και κρατήσεων σε πολλές περιπτώσεις εξαγωγής,

 -Νέο μόνιμο άγχος (και πιθανόν μείωση τζίρου) για τους ντόπιους μικρούς οινοπαραγωγούς,

 -αδυναμία προϋπολογισμού των ετήσιων φυρών = φόρος και σε υποπροϊόντα οινοποίησης

 -όλα τα παραπάνω επιφέρουν επιπρόσθετο κόστος, με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής τιμής πώλησης που ξεπερνά κατά πολύ  τα 0,20€/lt

 -λογική πιθανή εξέλιξη η αύξηση του εισαγόμενου κρασιού στο οποίο επιβάλλονται μόνο τα 0,20€/lt φόρος

 

Αυτό το κρασί θέλουμε να πίνουμε στην Ελλάδα;;;;

 


Κορυφή