Οινοποιία Μανουσάκη - Mrs | Μανουσάκη Οινοποιία – NOSTOS WINES


Οινοποιία Μανουσάκη - Mrs

Χρώμα Κρασιού
Κόκκινο
Κατηγορία ως προς την περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα
Ξηρός

Επιπλέον Πληροφορίες

Τύπος Καλιέργειας
Συμβατική

Κορυφή