Πρωτολάκτης | Οινοποιείο Πνευματικάκη


Πρωτολάκτης

Οι κρητικές ποικιλίες Βιλάνα και Βιδιανό μας δίνει ένα λευκό κρασί με φρουτώδη αρώματα, οψηλή οξύτητα και φρέσκο, φρουτώδη τελειώμα.
Κατηγορία ως προς την περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα
Ξηρός

Επιπλέον Πληροφορίες

Τύπος Καλιέργειας
Συμβατική
Κατηγορία ως προς την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα
Ήσυχος
Ποικιλίες Κρασιού
Βηλάνα , Βιδιανό

Κορυφή