Καραβιτάκης - Λιαστός από Ρωμαίικο | Αμπελώνες Καραβιτάκη


Καραβιτάκης - Λιαστός από Ρωμαίικο

Παράγεται από τη Χανιώτικη γηγενή ποικιλία Ρωμέικο. Είναι μια ευοξέιδωτη υψηλόβαθμη ποικιλία κατάλληλη για λιαστούς οίνους. Τα σταφύλια συλλέγονται υπερώριμα και αφήνονται να λιαστούν για 12 ημέρες πάνω σε ειδικές επιφάνειες. Έπειτα ακολουθείται παραδοσιακή οινοποίηση. Το προϊόν παραμένει τουλάχιστον για 36 μήνες σε δρύινα βαρέλια για παλαίωση.
Χρώμα Κρασιού
Λευκό
Κατηγορία ως προς την περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα
Φυσικός γλυκύς

Επιπλέον Πληροφορίες

Τύπος Καλιέργειας
Συμβατική
Κατηγορία ως προς την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα
Ήσυχος
Ποικιλίες Κρασιού
Ρωμέικο

Κορυφή